Cypraea (Cypraea) tigris L., 1758

ID: 6702
Family: CYPRAEIDAE
Type: MARINE GASTROPODES
Country: MOZAMBIQUE
Quality: GEM (WR: 133.7 mm)
85.1 mm

$10.00

In stock

Cypraea (Cypraea) tigris L., 1758

ID: 6702
Family: CYPRAEIDAE
Type: MARINE GASTROPODES
Country: MOZAMBIQUE
Quality: GEM (WR: 133.7 mm)
85.1 mm

$10.00

In stock